مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسینعلی
نام خانوادگی:شیدان شید
پست الکترونیک:Sheidanshid@rihu.ac.ir
نخصص ها:کلام ، فلسفه

زندگی نامه


الف) مشخصات فردی:
نام ونام خانوادگی:حسینعلی شیدان‏شید گروه: فلسفه و کلام متولد: 1343 وضعيت تحصيلات دانشگاهی:
- کارشناسی ارشد فلسفه، گرایش فلسفه غرب / دانشگاه تهران / 1375
- دکترای فلسفه، گرایش فلسفه غرب / دانشگاه تهران / 1381
آخرين درجه تحصيلات حوزوی:
- سطح دو حوزه / حوزه علمیه قم
- خارج فقه و اصول

ب) سوابق علمی - اجرايی: نام سازمان یا مؤسسه/نوع فعالیت/سمت
1. مرکز مطالعات ادیان مذاهب / ترجمه متون انگلیسی / مشاور و ارزیاب

ج) سوابق تحقيقاتی: عنوان طرح تحقیقاتى/ سمت در طرح
1. . مجموعه فرهنگ‌های اصطلاحات علوم و معارف اسلامی / همکار

د) سوابق فعالیت‏های آموزشی: عنوان دروس مورد تدریس/نام مؤسسه یا دانشگاه/شهر
1. اصول عقاید / مدرسه جانبازان / قم
2. فنون ترجمه (متون فلسفی) / مجتمع آموزش عالی قم / قم


و) تألیف یا ترجمه مقاله: عنوان مقاله/نام نشریه/زمان نشر
1. جایگاه مردم سالاری در اندیشه سیاسی میرزای نایینی و امام خمینی (ره) / نشریه معرفت (2 و1)/ 1371
2. تعالیم ملاصدرا / فصلنامه حوزه ش 92/ 1380
3. طالع ماهیّات در آسمان هستی - اصالت ماهیت در عین اصالت وجود (تکثیر در جزوه 88 صفحه‏ای با شمارگان محدود)
4. گلگشتی در دیوان ناصح قمشه‏ای / فصلنامه آینه پژوهش ش49/ 1377 (بانام مستعار علیرضاپور)
5. تحليلی، ضروری و پیشین/ فصلنامه حوزه و دانشگاه ش38/ بهار 1383.
6. ارتباط عقل و اخلاق از دیدگاه هیوم/ اندیشه‌های فلسفي ش1/ زمستان 1383.

ز) عنوان پایان نامه: (استاد راهنما، سال و محل ارائه)
1. اعتبار ادراکات حسی /دکتر محسن جهانگيری/ 1375/ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
2. مبانی عقلی اخلاق از دیدگاه غزالی و هیوم / دکتر محسن جهانگيری / 1381 / دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

ر) تألیف یا ترجمه کتاب:
1.عقل در اخلاق از نظرگاه غزّالی و هیوم / چاپ مؤسسة پژوهشی حوزه و دانشگاه / بهار 1383.
2. هستي و چيستي در مکتب صدرايی: تاملی نو در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و تفاسیر و ادله و نتایج آن (تحقیق و نگارش)/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / چاپ دوم، 1388

ه) آشنایی با زبان‏های:
انگليسي و عربی