هستی و چیستی در مکتب صدرایی: تاملی نو در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و تفاسیر و ادله و نتایج آن
44 بازدید
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه
نقش: محقق
شابک: 964-7788-82-7
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی